Professionel tolkeservice

Med et klik giver vi dig adgang til et globalt netværk af professionelle tolke, der dækker alle industrier og sektorer, såvel private som offentlige. Fortæl os om dine tolkebehov, så vil vores dedikerede team sørge for at finde den helt rigtige tolk til din specifikke opgave. Alle vore tolke har den nødvendige ekspertise og erfaring og er fuldt rustet til at levere tolkning i høj kvalitet i hvilken som helst situation, de måtte komme ud for. 

Vores ydelser

Fremmødetolkning

Fremmødetolkning er den mest anvendte tolkeform. Denne form for tolkning benyttes ved samtaler, hvor man ønsker at tolken er fysisk tilstede, og ved samtaler med børn. Der tolkes på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation.


Telefontolkning

telefontolkning anvendes ved tolkninger hvor det ikke er nødvendig for tolken at møde op i lokalet hvor samtalen finder sted. Denne form for tolkning samtaler med børn. Der tolkes på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation.

Skriftlige oversættelse

Fremmødetolkning er den mest anvendte tolkeform. Denne form for tolkning benyttes ved samtaler, hvor man ønsker at tolken er fysisk tilstede, og ved samtaler med børn. Der tolkes på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation.


Videotolkning

Fremmødetolkning er den mest anvendte tolkeform. Denne form for tolkning benyttes ved samtaler, hvor man ønsker at tolken er fysisk tilstede, og ved samtaler med børn. Der tolkes på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation.

Vores grundlæggende værdier

Punktlighed, sprogligt kompetente, højt serviceniveau og fair priser er et af nøglebegreberne i Sproghusets firmapolitik. 

Før tolkning

For at vores tolk bedst muligt kan udføre sin rolle som mediator mellem to sprog, har vedkommende brug for at modtage al tilgængelig viden om tolkeemnet forud for selve tolkningen. Sproghusets tolke er uddannet til at de ALTID skal oplyse at de har tavshedspligt, og derfor er der intet til hinder for at udlevere baggrundsstof til vores tolke forud for en opgave. Tværtimod giver det tolken de bedste muligheder for at behandle ethvert (følsomt) emne med den største elegance. Vel forberedt kan tolken indtage en diskret position og tolke hurtigt og præcist.

Sproghusets tolke fungere også som kulturkyndig, hvis vedkommende inddrages forud for en tolkesituation; det er forskelligt kulturer imellem, hvad der anses for morsomt, anstødeligt og krænkende. Dette har Sproghusets tolke indsigt i og kan således anvendes som sparringspartner i forberedelsen af en præsentation.

Under selve tolkning

Sproghusets tolke er uddannet i at kunne tale tydeligt og klart og tage små pauser i deres tale under tolkning. Det er også vigtigt at huske på, at alle vores tolke ikke er partisk og ikke vil fremme nogen af de repræsenterede parters interesser. Sproghusets tolke er neutral og fungerer som en mægler mellem de to parter og forholder sig uafhængig af, hvem der betaler for tolkningen eller hvilket modersmål, tolken taler. 

Efter tolkning

Feedback er gavnligt for alle involverede parter. Derfor er det vigtigt for os at vores tolke får feedback når de er færdig med at tolke. Hvis der opstår behov for yderligere tolkning mellem parterne, f.eks. ved efterfølgende møder eller skriftlig kommunikation er i meget velkommen til at kontakte Sproghuset. 

Bestilling af tolk

Vi tilbyder tolkning, således er det muligt at anmode om tolkebistand uden for vores normale åbningstider, som er fra kl. 08:00 til 16:30 på hverdage.

Bestilling af tolk sker pr. telefon 70 60 48 18 eller send os mail på: mail@sproghuset.dk